Moge er een engel naast je staan,
om je bij de hand te nemen en je te beschermen.
 
Iers spreekwoord

Persoonlijke info

Mijn naam is Janny Rusch.

Voorjaar 1997 werd ik, als leerkracht in het basisonderwijs, op een ouderavond geraakt door de verhalen van pastor Marinus van den Berg. Daardoor wist ik dat ook ik iets wilde betekenen voor volwassenen en kinderen die rouwen. Om die begeleiding op een professionele manier te kunnen bieden, heb ik een post HBO-opleiding voor ritueelbegeleider gevolgd, zodat ik u kan helpen vorm en inhoud aan een uitvaartplechtigheid, die èn recht doet aan de overledene èn haar – al dan niet gelovige – levensbeschouwing, te geven.

Sinds 2013 ben ik volledig werkzaam als uitvaartbegeleider, zodat ik mij helemaal kan toeleggen op het ondersteunen van mensen die een uitvaart van hun geliefde moeten voorbereiden en (laten) uitvoeren.
Samen proberen we het afscheid zo vorm te geven dat de overledene nog eenmaal gezien en herkend zal worden en de naaststaanden van daaruit verder kunnen.
Met passie sta ik in de dagen van afscheid naast hen.

Een laatste indruk,
laat die levend blijven………