De dood dooft het licht van het leven,
maar nooit het licht van de liefde.
 
Irmgard Erath

Begeleiding bij afscheid

Zijn lievelingsmuziek, passende teksten, herinneringen uit zijn leven en………zijn schilderijen rondom de kist.

In alles voelde je zijn aanwezigheid, het was zijn afscheid. De betekenis die het leven van deze dierbare had en heeft stond centraal in deze afscheidsviering. Door het levensverhaal van de overledene zo vorm te geven dat hij gezien en herkend wordt gaat er kracht en troost vanuit. Ondanks het verdriet hebben zijn naaststaanden daardoor een goed gevoel overgehouden aan de uitvaartplechtigheid. Van daaruit kunnen zij hun levensdraad weer oppakken.

Vaak komt het overlijden van een geliefde onverwacht. Het lijkt alsof je wereld even stilstaat. Toch moeten er in korte tijd veel praktische beslissingen worden genomen: Wie verzorgen de overledene? Waar wordt hij/zij opgebaard? Wordt het een begrafenis of een crematie? Komt er een afscheidsplechtigheid? Zo ja, in welke vorm? Welke kaart? Moet er een advertentie in de krant?………..
Uw hoofd staat daar op dat moment eigenlijk niet naar, maar het moet wel allemaal binnen een kort tijdsbestek geregeld worden. Daarom sta ik als uitvaartbegeleider in de dagen van afscheid met passie naast u en begeleid u bij het maken van keuzes in een voor u vaak onbekend doolhof.

Al snel komt de afscheidsbijeenkomst ter sprake. Als de overledene kerkelijk meelevend was kiest men meestal voor een dienst geleid door een pastor of predikant. Zo niet, dan kan ik als ritueelbegeleider u helpen vorm en inhoud te geven aan een unieke afscheidsplechtigheid. In een sfeer van vertrouwen praat ik met de naaststaanden over het leven van de overledene. Zij maken hun wensen ten aanzien van de uitvaart en eventueel die van de overledene kenbaar. We bespreken samen de mogelijkheden voor de plechtigheid.

Natuurlijk is het mooi als één of meerdere naaststaande(n) actief betrokken is/zijn bij alle voorbereidingen èn tijdens de afscheidsplechtigheid. Dat is heel belangrijk voor het rouwproces. Maar het is ook mogelijk dat ik dat in de rol van voorganger doe. In de dagen tussen ons gesprek en de uitvaart houd ik contact met u. Als er andere sprekers zijn neem ik (indien mogelijk) contact met hen op om de teksten op elkaar af te stemmen.

Het afscheid is stijlvol en waardevol als de vorm en de inhoud aansluiten bij de levensstijl van de overledene.
Daarom kan geen enkele uitvaart hetzelfde zijn…..

Ieder mens is uniek,
dan mag het afscheid dat ook zijn……